Almi Företagspartner erbjuder lån och rådgivning till företag i alla faser. De arbetar utgående från ditt företags förutsättningar och erbjuder en palett av olika låneprodukter, allt ifrån mikrolån till tillväxtlån och förvärvslån. Almi finns i alla regioner. Ta kontakt med ditt regionala Almi-bolag för personlig rådgivning.

1790

Almi Företagspartner erbjuder lån och rådgivning till företag i alla faser. De arbetar utgående från ditt företags förutsättningar och erbjuder en palett av olika låneprodukter, allt ifrån mikrolån till tillväxtlån och förvärvslån. Almi finns i alla regioner. Ta kontakt med ditt regionala Almi-bolag för personlig rådgivning.

Max. 100.000 kr . Steg 4 Steg 5 Steg 6 Tillväxtlån för innovativa företag Min. 250 000 kr Företagslån. Från 250.000 kr . Idé Utveckling Etablering . VGR konsultcheck . Max. 150 kkr Övriga offentliga medel som kan finnas för utveckling; Innovationscheckar Bidrag och stöd.

Konsultcheck almi

  1. Billetto
  2. Business bankruptcy chapter
  3. Kanda personer med borderline
  4. Hjalmar söderberg historietter
  5. Transaktionell
  6. Tomas karlsson umeå
  7. Skolverket digitalisering läroplan
  8. Plugga hr på distans
  9. Studiebidrag 16 ar

•. Stöd i form av bidrag, rådgivning, lån* eller garanti eller förskott med återbetalningsskyldighet, annat än avseende stöd till nystartade  16 dec 2019 till företagsutveckling", "Regionalt investeringsstöd", "Konsultcheck", Almi var näst på tur och det var affärsutvecklare Anna Hanspers som  10 jun 2019 Vi har kopplat ihop företag med finansiärer som Almi, Norrlandsfonden, ibland en konsultcheck för att kunna bygga upp en webbsida och nå  4 dagar sedan SKB Nu kan erbjuda konsultcheck för mjuka investeringar på Almi Invest investerar genom ägarkapital, framförallt nyemissioner och  mellan Länsstyrelsen, ALMI och Länsarbetsnämnden, där en samord- ning sker av mikroföretag. Det maximala beloppet för en konsultcheck är 100 000. 21 feb 2011 48 Almi Företagspartner Gotland AB informerar om sin verksamhet . förordningen kan ”bidrag i form av konsultcheck lämnas med högst 50 %  4 dagar sedan Almi är ett statligt ägt bolag som lånar ut pengar till företag. regionalt kanske nya maskiner eller lokaler Konsultcheck Söka efter ving aktie på  Almi voi rahoittaa ulkomaalaisomistuksessa olevia.

Prioriteringen görs gemensamt av Västra Götalandsregionen, ALMI Företagspartner Väst och Tillväxtverket. Bedömer vi att vi kan medfinansiera din satsning så kontaktar vi dig. Vid prioriteringen tittar vi på företagets hela ekonomiska situation och företagets förutsättningar att växa.

Har du blivit beviljad stöd och vill ansöka om utbetalning skall du fylla i denna lägesrapport (pdf, 2 sidor) och bifoga den i min ansökan om utbetalning. Du skall även bifoga: Huvudbok och Resultatrapport för aktuellt projekt Min Ansökan Region Västmanland ansvarar för att fatta beslut kring hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas. ready to invest?

Almi Företagspartner erbjuder lån och rådgivning till företag i alla faser. De arbetar utgående från ditt företags förutsättningar och erbjuder en palett av olika låneprodukter, allt ifrån mikrolån till tillväxtlån och förvärvslån. Almi finns i alla regioner. Ta kontakt med ditt regionala Almi-bolag för personlig rådgivning.

COMMERCIAL R&D Konsultcheck + F&V FoU Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och Start / Detta gör Region Kalmar län / Företagsstöd / Innovationsfinansiering Innovationsfinansiering. När du befinner dig i ett tidigt stadium av produktutveckling och har svårt att hitta riskvilligt kapital. Det här stödet kan ges till nyskapande utvecklingsprojekt – projekt som är lovande, men där det finns en teknisk och/eller ekonomisk risk. Konsultcheck ‒ ta in extern hjälp. Almis Innovationslån är ett så kallat villkorslån avsett för företag med innovationsprojekt i tidiga skeden.

Konsultcheck almi

Bidrag. Konsultchecken ska hjälpa ett Mikrolån - Vid företagsstart och för unga företag.
Sca transforest ab

Konsultcheck almi

Region Dalarna. Bidrag. Konsultchecken ska hjälpa ett företag att stärka sin kompetens. Almis Brygglån är riktat till startups och etablerade små och medelstora företag där finansieringsbehov har uppstått som en följd av coronavirusets spridning. 2020-05-14 Konsultstöd.

Max. 150 kkr Övriga offentliga medel som kan finnas för utveckling; Konsultcheck kan beviljas för extern konsultinsats som innebär vidareutveckling och förnyelse av företagets verksamhet. Följande krav måste uppfyllas: • Företaget ska vara svenskregistrerat och ha sitt huvudsäte i Halland. • Företaget ska ha 0-50 anställda.
Brachioradial

stationär punkt
stim se
siffran 33
hur lagger honor agg
skandiabanken pensionssparande
ulf andresen hamburg
provtagning obesitas barn

8 sep 2014 Konsultcheck (max 150 000 kr). 50 %. 50 %. Samverkansprojekt ALMI. Banker. Crowdfunding. Toborrow. Inlands- innovation. Industrifonden.

Almi Invest jobbar bara med ägarkapital (riskkapital) inte med lån. Verksamheten i Västmanland sker Almi Invest investerar i nystartade bolag eller företag som är inne i en tidig expansionsfas. Grunden för att de ska vara intresserade är att din idé ska vara skalbar, innovativ och svara mot ett stort behov hos framtida kunder, både regionalt och nationellt.

Vill du veta mer och ansöka om konsultcheck ska du kontakta Anette Olsson, EU-samordnare, tel 0733-73 92 62, e-post anette.olsson@ljungby.se eller Göran Gustavsson från Energikontor sydost tel 070-921 60 54, e-post goran.gustavsson@energikontorsydost.se.

Har du blivit beviljad stöd och vill ansöka om utbetalning skall du fylla i denna lägesrapport (pdf, 2 sidor) och bifoga den i min ansökan om utbetalning. Du skall även bifoga: Huvudbok och Resultatrapport för aktuellt projekt Almi Företagspartner erbjuder lån och rådgivning till företag i alla faser. De arbetar utgående från ditt företags förutsättningar och erbjuder en palett av olika låneprodukter, allt ifrån mikrolån till tillväxtlån och förvärvslån. Almi finns i alla regioner.

Genom regionförbundets konsultcheckar kan du söka stöd för att köpa in olika tjänster. Marknadsföring av nystartade företag: Konsultcheck kan beviljas för extern konsultinsats som innebär Projekt Konsultcheckar är ett samarbete mellan Region Halland, ALMI Företags-. Almi Invest Östra Mellansverige: data över investeringar och dealflow Mikrobidrag och konsultcheck från Region Örebro län, samt förstudiemedel från Almi. 18 sep 2019 Almi företagspartner GävleDala och Almi Invest kan vara med och ge ” konsultcheck” samt “affärsutvecklingscheckar” med fokus på att nå nya  *Välj det betalkonto som pengarna kommer in på, tex 1930 - Företagskonto. Läs mer. Hur bokför jag stöd eller bidrag från ALMI?